Pandas in the United States of America

On this page you can find information about the zoos in the United States of America who had giant pandas in their collections.
13 American Zoos had the honour to have giant pandas as their residents:

Brookfield Zoo, Chicago, U.S.A.
Su Lin (1937-1938)
Mei Mei (1938-1942)
Mei Lan (1939-1953)

Bronx Zoo, New York, U.S.A.
Pandora (1938-1941)
Pan (1939-1940)
Pan Dee (1941-1945)
Pan Dah (1941-1951)
Ling Ling (1987)
Yun Yun (1987)

Saint Louis Zoo, Saint Louis, U.S.A.
Happy (1939-1946)
Pao Pei (1939-1952)

National Zoo, Washington D.C., U.S.A.
Hsing Hsing (1972-1999)
Ling Ling (1972-1992)
Chia Chia (1981)
unnamed cub (1983)
unnamed cub (1984)
unnamed cub (1987)
unnamed cub (1987)
unnamed cub (1989)
Mei Xiang (2000-present)
Tian Tian (2000-present)
Tai Shan (2005-2010)
unnamed cub (2012)
Bao Bao (2013-present)
unnamed cub (2013)

Los Angeles Zoo, Los Angeles, U.S.A.
Ying Xin (1984)
Yun Yun (1984)

San Francisco Zoo, San Francisco, U.S.A.
Ying Xin (1984-1985)
Yun Yun (1984-1985)

San Diego Zoo, San Diego, U.S.A.
Ba Si (1987-1988)
Yuan Yuan (1987-1988)
Bai Yun (1996-present)
Shi Shi (1996-2003)
Hua Mei (1999-2004)
Gao Gao (2003-present)
Mei Sheng (2003-2007)
Su Lin (2005-2010)
Zhen Zhen (2007-2010)
Yun Zi (2009-2014)
Xiao Liwu (2012-present)

Busch Gardens, Tampa, U.S.A.
Ling Ling (1987-1988)
Yun Yun (1987-1988)

Toledo Zoo, Toledo, U.S.A.
Nan Nan (1988)
Le Le (1988)

Cincinnati Zoo & Botanical Garden, Cincinnati, U.S.A.
Chia Chia (1988)

Columbus Zoo, Columbus, U.S.A.
Xing Xing (1992)
Qin Qin (1992)

Zoo Atlanta, Atlanta, U.S.A.
Lun Lun (1999-present)
Yang Yang (1999-present)
Mei Lan (2006-2010)
Xi Lan (2008-2014)
Po (2010-2014)
Mei Lun (2013-present)
Mei Huan (2013-present)

Memphis Zoo, Memphis, U.S.A.
Ya Ya (2003-present)
Le Le (2003-present)